Ngoài việc cung cấp các dịch vụ trọn gói về lao động, bảo hiểm. Chúng tôi vẫn linh động áp dụng các gói tư vấn riêng lẻ, tư vấn theo vụ việc, theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau đây:

 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng thử việc, bộ mẫu hợp đồng lao động;
 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng đào tạo, thỏa thuận phi cạnh tranh trong lao động, cam kết bảo mật thông tin;
 • Tư vấn, soạn thảo Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể và thực hiện thủ tục đăng ký tại cơ quan lao động;
 • Tư vấn, soạn thảo Quy chế kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Quy chế thưởng phạt doanh nghiệp, Quy chế hoạt động ban chấp hành công đoàn;
 • Tư vấn, soạn thảo Thang bảng lương, Quy chế lương thưởng;
 • Tư vấn, giải quyết gỡ rối hồ sơ bảo hiểm, hồ sơ lao động khi cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm tiến hành kiểm tra, thanh tra;
 • Tư vấn, giải quyết tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động và doanh nghiệp; tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể người lao động và doanh nghiệp;
 • Tư vấn, giải quyết đình công;
 • Tư vấn, giải thích, hướng dẫn, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động trong doanh nghiệp, đặc biệt tại các nhà máy trong khu chế xuất, khu công nghiệp;
 • Tư vấn, luật sư đại diện ngoài tố tụng giải quyết các vụ việc có khiếu nại, tố cáo gửi đến cơ quan quản lý lao động và bảo hiểm (Phòng lao động, Thanh tra lao động, Liên đoàn lao động, Cơ quan bảo hiểm xã hội …);
 • Luật sư đại diện/bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các vụ án lao động, bảo hiểm tại Toà án nhân dân các cấp;
 • Luật sư đại diện/bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các vụ án.
Dịch vụ khác
Dịch vụ đăng ký khai trình lao động bảo hiểm

Đăng ký khai trình lao động - một trong số các công việc cần thực hiện khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động để khai báo tình hình lao động phát sinh của doanh nghiệp. Đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu - thủ tục được tiến hành khi có phát sinh lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc...

Dịch vụ lao động - bảo hiểm hàng tháng

Theo dõi biến động, kịp thời điều chỉnh, báo cáo tăng giảm lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cập nhật chính sách pháp luật và vận dụng phù hợp vào hồ sơ lương, tư vấn áp dụng phù hợp các chi phí được khấu trừ để tối ưu hóa về thuế thu nhập cá nhân cho người lao động…

Các chế độ bảo hiểm
Các quy định về chế độ thai sản

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp: lao động nữ mang thai, lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi,...

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp ("BHTN") là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động (“NLĐ”)khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp...

Chế độ thai sản sau khi lao động nghỉ việc

Chế độ thai sản là một trong các chế độ trong thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhằm bảo đảm thu nhập và sức khỏe cho người lao động nữ khi sinh con/nhận con nuôi...

Hưởng chế độ BHXH 1 lần

Chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần (sau đây gọi là “BHXH 1 lần”) là chế độ thanh toán một khoản tiền nhất định cho người lao động đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội nhưng không tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội và không đủ điều kiện hưởng chế độ lương hưu...

GỌI CHÚNG TÔI +84 902 905 292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.