Cập nhật pháp luật

Quy định về sử dụng lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
22/11/2016

Doanh nghiệp trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được 

Nghĩa vụ của Người sử dụng lao động
22/11/2016

Ký kết hợp đồng lao động với người lao động trước khi nhận người lao động vào làm việc. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản (trừ công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng)

Quy định mới về điều kiện để khấu trừ thuế GTGT đầu vào
14/11/2016

Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Chi phí được trừ, không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp
14/11/2016

Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Quy định về việc góp vốn điều lệ
14/11/2016

Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày

Quy định về việc cấp giấy chứng nhận góp vốn, lập sổ đăng ký cổ đông, sổ đăng ký thành viên
14/11/2016

Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên/ Sổ đăng ký cổ đông ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quy định về Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp
14/11/2016

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật

Quy định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
14/11/2016

Doanh nghiệp phải đăng ký/ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi

Quy định về chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp
14/11/2016

Tùy theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ tại trụ sở chính (hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty) các tài liệu sau

Quy định mới về Giấy phép lái xe
08/12/2014

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ngày 15/10/2014 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 48/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT 

Chính thức bỏ thi Đại học - Cao đẳng từ năm 2015
18/09/2014

Ngày 09/09/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015.

Quy định mới về thuế
28/08/2014

Bỏ quy định khai và tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất...

GỌI CHÚNG TÔI +84 902 905 292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.